Foreman spinning-mill

Work location: Belgium, Netherlands, EU

As working foreman you are experienced in guiding your coworkers. Specific field experience is not a requirement. You will work in a 5 shift schedule. Requirements:

 • Experience in guiding coworkers.
 • Experience in guiding foreign coworkers is considered an advantage.
Description of work, guide coworkers in/ help with;
 • Loading the machine with feed yarn
 • Pull off full bobbins
 • Attach yarn to an empty cone on the machine
 • Repair broken yarn
 • Remove/solve knots in the yarn
 • Monitor the process.
 • Keep the workplace clean and tidy
 • Individual check on all finished bobbins of yarn
 • Check bobbins and Shape and form
 • Check for mistakes of different types of yarn (with UV-light).
 • Repair faulty bobbins.
 • Pointing out mistakes and inform supervisor.
 • If necessary wrapping + weighing or put on cart of manufactured product. (including: processing data in computer).
 • Weigh spools, bobbins and strains of yarn and calculate the net weight.
 • Input of identification data.
 • Process data in computer.

Biorąc udział w procesie rekrutacji niniejszym wyraża Pan/ Pani zgodę  na administrację, przetwarzanie i przechowywanie swoich danych osobowych przez SFS Poland. z siedzibą w Starej Iwicznej  05-500 Piaseczno, ul. Nowa 6, w celach związanych z procesami rekrutacji. (zgodnie z  Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgoda ta obejmuje przetwarzanie danych osobowych przez SFS International również po zakończeniu rekrutacji w celu przedstawiania kolejnych propozycji zatrudnienia, w tym przedstawianie przyszłych ofert pracy za pośrednictwem telefonu (rozmowa telefoniczna lub / i  sms) oraz poprzez pocztę elektroniczną.

Exotic sciences include Algebra, Geometry, Trigonometry, Algebraic Geometry, Calculus, Differential Equations, Differential Calculus, Trigonometry, Optics, Arithmetic, Algebra, Geometry, Statistics, writemypapers.net and Mathematical Statistics.