Operator Direct/ double twining

Work location: Belgium, Netherlands, EU

No previous experience required While working you will learn how to manufacture multiple thread yarns (with a number of rotations and torsion/meter). This is done by manufacturing single or multiple yarns in the next steps; tensing, collect/assemble and twining. The yarn will be wound up on bobbins. The operator will individually operate several machines (spindles) You will work in a 5 shift schedule. Description of work:

  • Loading the machine with yarn bobbins
  • Pull off full bobbins.
  • Attach yarn to an empty cone on the machine
  • Repair broken yarn.
  • Remove/solve knots in the yarn.
  • Monitor the process.
  • Keep the workplace clean and tidy.

Biorąc udział w procesie rekrutacji niniejszym wyraża Pan/ Pani zgodę  na administrację, przetwarzanie i przechowywanie swoich danych osobowych przez SFS Poland. z siedzibą w Starej Iwicznej  05-500 Piaseczno, ul. Nowa 6, w celach związanych z procesami rekrutacji. (zgodnie z  Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgoda ta obejmuje przetwarzanie danych osobowych przez SFS International również po zakończeniu rekrutacji w celu przedstawiania kolejnych propozycji zatrudnienia, w tym przedstawianie przyszłych ofert pracy za pośrednictwem telefonu (rozmowa telefoniczna lub / i  sms) oraz poprzez pocztę elektroniczną.

Exotic sciences include Algebra, Geometry, Trigonometry, Algebraic Geometry, Calculus, Differential Equations, Differential Calculus, Trigonometry, Optics, Arithmetic, Algebra, Geometry, Statistics, writemypapers.net and Mathematical Statistics.