Pork deboner / trimmer / slicer of Hams and Should

Work location: Belgium, Netherlands, EU

You are responsible for deboning, trimming or slicing Hams and Shoulders of pork meat. Responsibilities:

  • Deboning, trimming, cutting membranes and slicing pork;
  • Knowledge of the different pork cuts;
  • You are quality-oriented;
  • You work with continuous attention to hygiene.
Requirements:
  • Two plus years’ experience in pork processing;
  • Knowledge of English / Dutch / German or French is considered an advantage

Biorąc udział w procesie rekrutacji niniejszym wyraża Pan/ Pani zgodę  na administrację, przetwarzanie i przechowywanie swoich danych osobowych przez SFS Poland. z siedzibą w Starej Iwicznej  05-500 Piaseczno, ul. Nowa 6, w celach związanych z procesami rekrutacji. (zgodnie z  Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgoda ta obejmuje przetwarzanie danych osobowych przez SFS International również po zakończeniu rekrutacji w celu przedstawiania kolejnych propozycji zatrudnienia, w tym przedstawianie przyszłych ofert pracy za pośrednictwem telefonu (rozmowa telefoniczna lub / i  sms) oraz poprzez pocztę elektroniczną.