Scaffolder

Work location: Belgium, Netherlands, EU

“SFS Poland” works on international projects in the technical sector and the meat processing industry. We operate in countries such as the Netherlands, Belgium, Germany and Poland.

Scaffolder

    As scaffolder you will assemble and dismantle several steel scaffolds. The parts must fit together perfectly in order to provide a safe and trustworthy construction. You will be accompanied by an executer and together with your colleagues you are responsible for the assembly and dismantling of the scaffolds. Requirements:
  • Scaffolder A and/or B certificate;
  • Valid SHE-basis (Safety Health & Environment) certificate;
  • Sufficient knowledge of Dutch, English, German or French language;
  • Team player;
  • No 9 to 5 mentality;
  • Technical insight;
  • Willing to work at different locations in Europe.
Apply on: http://www.sfsinternational.pl/

Biorąc udział w procesie rekrutacji niniejszym wyraża Pan/ Pani zgodę  na administrację, przetwarzanie i przechowywanie swoich danych osobowych przez SFS Poland. z siedzibą w Starej Iwicznej  05-500 Piaseczno, ul. Nowa 6, w celach związanych z procesami rekrutacji. (zgodnie z  Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgoda ta obejmuje przetwarzanie danych osobowych przez SFS International również po zakończeniu rekrutacji w celu przedstawiania kolejnych propozycji zatrudnienia, w tym przedstawianie przyszłych ofert pracy za pośrednictwem telefonu (rozmowa telefoniczna lub / i  sms) oraz poprzez pocztę elektroniczną.

Exotic sciences include Algebra, Geometry, Trigonometry, Algebraic Geometry, Calculus, Differential Equations, Differential Calculus, Trigonometry, Optics, Arithmetic, Algebra, Geometry, Statistics, writemypapers.net and Mathematical Statistics.