Pipe fitter metal

Work location: Belgium, Netherlands, EU

As pipe fitter metal you will independently assemble piping and installations of metal by means of work- and/or isometric drawings. You will work under supervision of a foreman. You will be working on projects around Europe! Activities:

 • Read and measure drawings;
 • Tinkering;
 • Cut and polish pieces of pipe;
 • Preparing and pre-work for weld seams;
 • To identify materials;
 • Placing components accordingly by means of hoists and lifting equipment;
 • Preparing test activities and carry out test activities up to a certain pressure measurement;
 • Provide foreman with information regarding quality;
 • To install necessary support constructions;
 • Conduct all activities whilst taking into account the required safety, care and hygiene.
Demands
 • Valid VCA certificate (SHE-basis (Safety Health & Environment) certificate);
 • 2-4 years experience as assistant pipe fitter;
 • Preferred: Preparatory secondary vocational education / lower vocational technical school metal;
 • Preferred: Read drawings.

Biorąc udział w procesie rekrutacji niniejszym wyraża Pan/ Pani zgodę  na administrację, przetwarzanie i przechowywanie swoich danych osobowych przez SFS Poland. z siedzibą w Starej Iwicznej  05-500 Piaseczno, ul. Nowa 6, w celach związanych z procesami rekrutacji. (zgodnie z  Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgoda ta obejmuje przetwarzanie danych osobowych przez SFS International również po zakończeniu rekrutacji w celu przedstawiania kolejnych propozycji zatrudnienia, w tym przedstawianie przyszłych ofert pracy za pośrednictwem telefonu (rozmowa telefoniczna lub / i  sms) oraz poprzez pocztę elektroniczną.

Exotic sciences include Algebra, Geometry, Trigonometry, Algebraic Geometry, Calculus, Differential Equations, Differential Calculus, Trigonometry, Optics, Arithmetic, Algebra, Geometry, Statistics, writemypapers.net and Mathematical Statistics.