Sheet metal worker insulation

Work location: Belgium, Netherlands, EU

As all-round sheet metal worker you will conduct all construction and assembly work regarding to/ with sheet metal, insulation, prefabricated material and/or different sealing material. The work can be divided into prefabrication and assembly work. Requirements:

  • Completed secondary education;
  • Three plus years’ relevant work experience;
  • Valid SHE-basis (Safety Health & Environment) certificate;
  • Qualifications for insulating;
  • Qualifications for sheet metal worker;
  • Sufficient knowledge of English,German, Dutch or French language;

Biorąc udział w procesie rekrutacji niniejszym wyraża Pan/ Pani zgodę  na administrację, przetwarzanie i przechowywanie swoich danych osobowych przez SFS Poland. z siedzibą w Starej Iwicznej  05-500 Piaseczno, ul. Nowa 6, w celach związanych z procesami rekrutacji. (zgodnie z  Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgoda ta obejmuje przetwarzanie danych osobowych przez SFS International również po zakończeniu rekrutacji w celu przedstawiania kolejnych propozycji zatrudnienia, w tym przedstawianie przyszłych ofert pracy za pośrednictwem telefonu (rozmowa telefoniczna lub / i  sms) oraz poprzez pocztę elektroniczną.

Exotic sciences include Algebra, Geometry, Trigonometry, Algebraic Geometry, Calculus, Differential Equations, Differential Calculus, Trigonometry, Optics, Arithmetic, Algebra, Geometry, Statistics, writemypapers.net and Mathematical Statistics.